Primăria Comunei Herăști

Prezentare generală

Primăria

Consiliul Local

Formulare tip

Manolache Ion

- Primarul comunei Herăști -

Dragi cetățeni,

În calitate de primar al Comunei Herăști adresez bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim că pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

Cu stimă, Manolache Ion - primarul comunei Herăști

Proiecte de investiții

Obiective și investiții propuse a se realiza
Modernizarea drumuri pe o lungime de 10 km
Înființare sistem de apă curentă și canalizare
Racordare rețea alimentare cu gaze naturale
Modernizare școală și grădiniță
Modernizare teren fotbal
Înființare teren sportiv sintetic

Compartimente Primăria Herăști

Stare civilă

Asistență socială

Registru agricol

Achiziții publice

Herăști în cifre

0 ha
SUPRAFAȚĂ
0
GOSPODĂRII
0
LOCUITORI
0
LOCUINȚE

Avizier electronic

Prognoza meteo

Tradiții și obiceiuri

Plăcinta cu căpriță

Cu numărul 773 din 780 de poziții în „Registrul produselor tradiționale”, un produs din comuna Herăști, județul Giurgiu, a primit atestatul de produs tradițional, emis de Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț din Ministerul Agriculturii. Este vorba despre renumita „Plăcintă cu căpriță din Herăști”, produsă de o unitate de producție din județul Giurgiu.

Obiective turistice

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Conacul Stolojan

Primăria Comunei Herăști

În comuna Herăști se află curtea familiei Năsturel Herescu (secolul al XVII-lea, refăcut în 1833), monument istoric de arhitectură de interes național, ansamblu ce cuprinde casa familiei Năsturel-Herescu (1640–1642) și biserica „Sfânta Treime” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (1644). În pridvorul bisericii se mai află un monument istoric funerar sau memorial de interes național, și anume monumentul funerar al familiei Năsturel-Herescu (secolul al XIX-lea, strămutat în 1987).

În rest, alte patru obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu ca monumente de interes local. Unul dintre ele este situl arheologic din „Grădina IAS” de la est de satul Herăști, sit ce conține o așezare neolitică atribuită culturilor Boian și Gumelnița, și o necropolă daco-romană din secolul al IV-lea e.n. Alte două obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură — conacul Stolojan (1900) de lângă podul de peste Argeș și curtea Stolojan (secolul al XIX-lea), aflată în colțul sud-vestic al curții Năsturel-Herescu, și cuprinzând casa Stolojan și anexe. Un al patrulea obiectiv, clasificat ca monument memorial sau funerar, este monumentul funerar al lui Milan Obrenovici (1814), ridicat aici de fratele vitreg al acestuia, principele sârb Miloš Obrenović.

Ultima actualizare: 12:32 | 5.06.2024

Sari la conținut